PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN BITZER PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN BITZER PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN BITZER Vật tư điện lạnh 0 VND Số lượng: 1 Cái

  •  
  • PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN BITZER

  • Giá bán: 0 VND

  • PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN BITZER


Số lượng
Số lượng: 1 Cái
PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN BITZER                                                                               
PHU-TUNG-PHU-KIEN-BITZER          
PHU-TUNG-PHU-KIEN-BITZER
                                                                                       PHU-TUNG-PHU-KIEN-BITZER                                                                                  
Danh mục phụ tùng có sẵn:

Item

Part Nr.

Type

Qty

10

37282702

Gasket set HS.53.3 SET OF GASKET

3

20

37282402

Gasket set HS.64... SET OF GASKET

3

30

37282501

Gasket set HS.74… SET OF GASKET

6

50

37283003

Gasket set 2 FC... SET OF GASKET

3

60

37283503

Gasket set 2 CC-3.2; 2CC-4.2 SET OF GASKET

3

70

37283504

Gasket set 4FE-3.2, 4FC-5.2 SET OF GASKET

3

80

38283505

Gasket set 4EC-4.2, 4EC-6.2 SET OF GASKET

3

90

38283506

Gasket set 4DC-5.2, 4DC-7.2. SET OF GASKET

3

100

37281102

Gasket set 4M-10, 4L-15, 4M-20, 4J.. SET OF GASKET

3

110

37281103

Gasket set 4H-15 SET OF GASKET

3

120

37281104

Gasket set 4G-20, 4G-30 SET OF GASKET

3

130

37284104

Gasket set 4G-20,4G-30 SET OF GASKET

3

140

37284103

Gasket set 4VC…./4VCS... SET OF GASKET

3

150

37284102

Gasket set 4PC…./4PCS SET OF GASKET

3

160

37284101

Gasket set 4NC…./4NCS … SET OF GASKET

3

170

37280807

Gasket set 4T-8, 4T-12 SET OF GASKET

3

180

37280806

Gasket set 4P-15, 4P-10 SET OF GASKET

3

190

37280808

Gasket set 4N-12,4N-20 SET OF GASKET

3

200

37281105

Gasket set 6J…………. SET OF GASKET

3

210

37281108

Gasket set 6G-30, 6G-40…. SET OF GASKET

3

220

37281109

Gasket set 6F-40,6F-50. SET OF GASKET

3

230

37281701

Gasket set S4T-5.2, S4N-8.2 SET OF GASKET

3

240

37281801

Gasket set S4G-12.2…. SET OF GASKET

3

250

37281601

Gasket set S6J- 16.2 ... SET OF GASKET

3

260

37281602

Gasket set S6H-20.2 ……. SET OF GASKET

3

270

37281603

Gasket set S6G-25.2 ……. SET OF GASKET

3

280span>

37281604

Gasket set S6F-30.2 ……. SET OF GASKET

3

290

37280502

Gasket set 2T.2, 2N.2 ……. SET OF GASKET

3

300

37280503

Gasket set 2T.2, 2N.2 ……. SET OF GASKET

3

310

37281002

Gasket set 4T,4N,4T.2,4N.2… SET OF GASKET

3

320

37281201

Gasket set 4H.2 ……. SET OF GASKET

3

330

37281204

Gasket set 6G.2 SET OF GASKET

3

 

340

37280005

Gasket set type IV…………. SET OF GASKET

3

350

37280006

Gasket set type V……. SET OF GASKET

3

360

37282901

Gasket set OS53.. SET OF GASKET

3

370

37282301

Gasket set OS.74…K SET OF GASKET

3

380

37282301

Gasket set CH65…………. SET OF GASKET

3

390

37283301

Gasket set CSH 75 ……. SET OF GASKETS-CS75

3

400

37283701

Gasket set CSH85 …. SET OF GASKET

3

410

37284701

Gasket set CSH9551/61/71. SET OF GASKET

3

420

91510903

Refrigerator oil bitzer B100 OIL B100 (SP100/S100) -17,3KG/20,0L NET WEIGHT PER PIECE APPROX . 21000KGS - Only 20 liters per unit available for that type of oil

5

430

91511706

Refrigerator oil B150SH (5L)

10

440

91512409

Refrigerator compr.oil B320SH (5L) 915124-02 is replaced by 915124-09

10

450

91510111

Refrigerator oil Bitzer B5.2 (5L)(OIL B5.2, 5L) NET WEIGH PER PIECE APPROX 4,9 KGS

20

460

91511502

Refrigerator oil BSE 170 SPECIAL OIL BSE 170, 1L

10

470

91511004

Refrigerator oil BSE 32 ESTER OIL BSE 32, 5L NET WEIGHT PER PIECE APPROX. 5,000KGS

20

480

91511102

Refrigerator oil BSE 55 ESTER OIL BSE 55, 1LTR NET WEIGHT PER PIECE APPROX. 1,200KGS

10

490

30512503

Bear .cover w. oil pump oms J,H,G,F BEARING CAP WITH OIL PUMP, OMS NET WEIGHT PER PIECE APPROX. 7,500 KGS

1

500

30513901

Bear cover with oil pump, spare part

1

510

36250301

Build- in oil pump 502- 2N- 752-2402, 4T- 4N OIL - PUMP NET WEIGHT PER PIECE APPROX. 0,850KGS

1

520

34701901

control module SE-B1, 230, 50/60Hz (UL)

5

530

34702801

Protection module SE-B2, 230,50/60Hz ELECTRONIC CONTROL UNIT SE-B2 230V/Ac

5

540

34701710

Protection Module SE-E1 115- 230 AC New

5

550

34740304

Level limiter Float D29L = 90*9

5

560

38660104

Roller bearing unit complete HS.53 SET OF ROLLER BEARINGS

1

570

38660103

Roller bearing unit complete HS. 64 SET OF ROLLER BEARINGS

1

580

38660102

Roller bearing unit complete HS. 74 SET OF ROLLER BEARINGS

1

590

30405503

Valve plate 2FC.. VALVE PLATE COMPLETE

2

600

30405904

Valve plate 2CC-3.2 to 4CC-6.2 . VALVE PLATE

2

610

30405902

Valve plate 4FC-3.2, 4FC-5.2. VALVE PLATE

2

620

30405901

Valve plate 2EC-2.2 to 4EC-6.2 . VALVE PLATE

2

630

30405903

Valve plate 2DC-2.2 to 4DC- 7.2 VALVE PLATE

2

 

640

30405101

Valve plate 4L-10-6M-30,4J,6J,W. gaskets VALVE PLATE

2

650

30405102

Valve plate 4H-15, 6H with gaskets VALVE PLATE

2

660

30405103

Valve plate 4G-20, 6G with gaskets VALVE PLATE

2

670

30406302

Valve plate D55, 2DV, St, E- Bg

2

680

30406304

Valve plate D60, 2DV, St, E- Bg

2

690

30406306

Valve plate D65, 3DV, St, E- Bg

2

700

30406308

Valve plate D70, 3DV, St, E- Bg

2

710

30405202

Valve plate 2Q-/4T-8.2/ 12.2/2T with gaskets VALVE PLATE

2

720

30405202

Valve plate 4P-10.2/4P-15.2/ 4P.2 with gaskets VALVE PLATE

2

730

30405201

Valve plate 2U-, 4Z, 4V with gaskets VALVE PLATE

2

740

30405115

Valve plate 6F-40, 6F-50 with gaskets VALVE PLATE

2

750

30401703

Valve plate S4T-5.2 N DR with gaskets VALVE PLATE

1

760

30401702

Valve plate S4N-8.2, S4T-5.2 with gaskets VALVE PLATE

1

770

30401802

Valve plate S4G- 12.2 H. DR with gaskets VALVE PLATE

1

780

30401601

Valve plate S6J-16.2 HP with gaskets VALVE PLATE

1

790

30401609

Valve plate S6J-16.2 LP with gaskets VALVE PLATE

1

800

30401605

Valve plate S6J- 16.2 LP with gaskets VALVE PLATE

1

810

30401610

Valve plate S6H-20.2 LP with gaskets VALVE PLATE

1

820

30401602

Valve plate S6H-20.2 HP with gaskets VALVE PLATE

1

830

30401606

Valve plate S6H-20.2 LP with gaskets VALVE PLATE

1

840

30401603

Valve plate S6G-HP with gaskets VALVE PLATE

1

850

30401611

Valve plate S6G-25.2 LP with gaskets VALVE PLATE

1

860

30401604

Valve plate S6F-30.2 HP with gaskets VALVE PLATE

1

870

30401608

Valve plate S6F-30.2 LP with gaskets VALVE PLATE

1

880

30401612

Valve plate S6F-30.2 with gaskets VALVE PLATE

1

890

30405602

Valve plate 2Q-4.2, 2Q-6.2 with gaskets VALVE PLATE

2

900

30405603

Valve plate 2N-5.2, 2N-7.2 VALVE PLATE COMPLETE

2

940

30405005

Valve plate TYPE IV with gaskets VALVE PLATE

2

950

30405006

Valve plate TYPE V with gaskets VALVE PLATE

2

960

38660105

Rolle bearing unit complete OS53 SET OF ROLLER BEARING

2

970

38660101

Rolle bearing unit complete OS74 SET OF ROLLER BEARING

2

980

38660301

Rolle bearing unit CS65 E- Bg

1

990

38660201

Rolle bearing unit CS.75 E-Bg SET OF ROLLER BEARING

1

1000

38660401

Rolle bearing unit CS.85…/ E- Bg SET OF ROLLER BEARING

1

1010

38660501

Rolle bearing unit CSH95 SET OF ROLLER BEARING

1

1020

34685043

Buil in motor MS 223, 30PS, SPKZ 43 STATOR/ ROTOR

1

1030

34662343

Buil in motor MS 257, 40PS, SPKZ43 w/o.B BUIL - IN MOTOR 40,0 PS

1

1040

34664443

Buil in motor MS 257, 60PS, SPKZ43 w/o.B BUIL - IN MOTOR 60,0 PS

1

 

 

1050

34665543

Buil in motor MS 257, 70PS, SPKZ43 w/o.B BUIL - IN MOTOR 70,0 PS

1

1060

34666643

Buil in motor MS 257, 80PS, SPKZ43 w/o.B BUIL - IN MOTOR 80,0 PS

1

1070

30229792

Piston compl.w.con.rod, D46….. PISTON/ CONNECTING ROD COMPLETE f46

2

1080

30229798

Piston compl.w.con.rod, D55…..

2

1090

30229795

Piston compl.w.con.rod, D41….. PISTON/ CONNECTING ROD COMPLETE f41

2

1100

30229796

Piston compl.w.con.rod, D46….. PISTON/ CONNECTING ROD COMPLETE f46..

2

1110

30229797

Piston compl.w.con.rod, D50….. PISTON/ CONNECTING ROD COMPLETE f50

2

1120

30229746

Piston compl.w.con.rod, D65….. PISTON/ CONNECTING ROD COMPLETE f65

2

1130

30229737

Piston compl.w.con.rod, D70….. PISTON/ CONNECTING ROD COMPLETE f70

2

1140

30229740

Piston compl.w.con.rod, D75….. PISTON/ CONNECTING ROD COMPLETE f75

2

1150

30229709

Piston compl.D55, ringt a. left, C4 , E-Bg .

2

1160

30229710

Piston compl.D60, ringt a. left, C4 , E-Bg .

2

1170

30229711

Piston compl.D65, ringt a. left, C4 , E-Bg .

2

1180

30229712

Piston compl.D70, ringt a. left, C4 , E-Bg .

2

1190

30229725

     

 

Sản phẩm cùng loại
TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ
customer services

Hotline: 094.110.8888

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

VUI LÒNG NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI,
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI NGAY - 094.110.8888 !

SUNSAY - Sự lựa chọn chuyên nghiệp!